Pagină de prezentare Notar Public

Pagina Notarilor România

  • Oferă informaţii de bază din acest domeniu de activitate, pentru informaţii detaliate şi soluţionări urmând a contacta direct notarii publici înregistraţi;
  • Oferă vizitatorilor aflaţi în căutarea unui notar din zona sa, multiple căi de contactare a acestuia;
  • Oferă notarilor publici, posibilitatea prezentării şi descrierii sumare a activităţii biroului, precum şi aducerea la cunoştinţa celor interesaţi, a datelor de contact complete şi actualizate la zi.

Dispoziţii generale şi competenţă (Cf. Legii 36/1995)

Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnatura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă şi, după caz, forţa executorie prevăzute de lege.

Notarul public îndeplineşte următoarele acte şi proceduri notariale:
a) redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
b) autentificarea înscrisurilor;
c) procedura succesorală notarială;
d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnatură, precum şi a sigiliilor;
f) darea de dată certă înscrisurilor;
g) primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial;
h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
j) efectuarea şi legalizarea traducerilor;
k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
l) activităţi fiduciare, în condiţiile legii;
m) numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
n) înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
o) certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora;
p) procedura divorţului, în condiţiile legii;
q) lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;
r) orice alte operaţiuni prevăzute de lege.

Pagina Notarilor
www.pagina-notarilor.eu – (Ro) Notar Public România – (En) Notary Public Romania.

Înregistrare Notar
Creare pagină de prezentare Notar Public (Realizare pagină/site web Notar).


Pagină de prezentare Notar Public publicat: 2013-02-11T08:32:30+02:00, actualizat: 2017-07-25T18:51:07+03:00 by WHD.ro [ Web Hosting & Design ]