Pagină de prezentare Executor Judecătoresc

Pagina Executorilor România

  • Oferă informaţii de bază din acest domeniu de activitate, pentru informaţii detaliate şi soluţionări urmând a contacta direct executorii judecătoreşti înregistraţi;
  • Oferă vizitatorilor aflaţi în căutarea unui executor judecătoresc din zona sa, multiple căi de contactare a acestuia;
  • Oferă executorilor judecătoreşti, posibilitatea prezentării şi descrierii sumare a activităţii biroului, precum şi aducerea la cunoştinţa celor interesaţi, a datelor de contact complete şi actualizate la zi.

Competenta executorilor judecătoreşti (Cf. Legii 188/2000)

Executarea silită a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectuează de către executorii judecătoreşti, dacă legea nu prevede altfel.

Executorii judecătoreşti îndeplinesc şi alte atribuţii date prin lege în competenţa lor.

Executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:
a) punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
b) notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
c) comunicarea actelor de procedură;
d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
e) aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească;
f) constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
i) orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

Pagina Executorilor
www.pagina-executorilor.eu – (Ro) Executor Judecătoresc România – (En) Bailiff Romania.

Înregistrare Executor Judecătoresc
Creare pagină de prezentare Executor Judecătoresc (Realizare pagină/site web Executor Judecătoresc).


Pagină de prezentare Executor Judecătoresc publicat: 2012-10-14T19:20:14+03:00, actualizat: 2017-07-25T18:03:49+03:00 by WHD.ro [ Web Hosting & Design ]